Takstmann Fredrikstad

Din takstmann i Fredrikstad og omegn bør være en en byggekyndig takstmann. Om du skal selge, kjøpe, har fått en skade eller skal bygge på boligen er det trygt og godt om du velger en fagmann.

Martin Eliassen – 911 56 917

EIERSKIFTERAPPORT™

Dersom du skal selge eller kjøpe en bolig, så trenger du mest sannsynlig en tilstandsrapport. Eierskifterapport™ er norges tryggeste tilstandsrapport fordi den har et fast faglig rammeverk som takstmannen må følge. En takstmann som benytter en Eierskifterapport™ kan ikke sløyfe en bygningsdel for å pynte på tiltandsrapporten. Når du som leser får en Eierskifterapport™, så kan du tydelig se at alle bygningsdeler er grundig undersøkt.

Takstmann Fredrikstad

Verditakst

Takstmenn har i mange år «kranglet» med eiendomsmeglere om hvem som setter den mest nøyaktige verdien på en bolig. For å gi et godt svar på det, må man se på flere momenter som for eksempel den tekniske verdien av tomta, den reelle verdien av tomta, den tekniske byggemetoden på boligen, alderen på boligen og sist men ikke minst den byggtekniske tilstanden på boligen.

Tomtepris

Tomteprisen handler om beliggenhet, altså hvor tomta er. Infrastrukturen avgjør i stor grad denne verdien. Er det arbeidsplasser i nærheten, er det skole i nærheten, matbutikker, idrettsplass, flyplass, togstasjon, etc. Denne lista kan bli svært lang. I stor grad handler dette om lokalkunnskap i boligmarkedet. På dette punktet kan nok mange eiendomsmeglere gjøre en like god jobb som en takstmann.

Boligens verdi

Boligens verdi avhenger sjelden av om det er glassfiberstrie eller papirtapet på veggen. På dette punktet er det viktig at personen er særdeles byggekyndig. Da spiller det liten rolle om det er en takstmann i Fredrikstad eller en takstmann andre steder i Norge.

Selv om det er mang en takstmann som ikke har den nødvendige kunnskapen om bygg utover arealmåling, så er det nok flere takstmenn enn eiendomsmeglere som er byggekyndige.

En verditakst koster kanskje et par kroner mer hos en byggekyndig takstmann, men man får det man betaler for. I tillegg kan du be en byggekyndig takstmann om råd om boligen.

Dersom du bor enda mer urbant til enn Fredikstad, for eksempel nærmere Oslo, kan du finne en dyktig byggekyndig takstmann på denne siden, her.

Takstmann Fredrikstad
Eierskifterapport
Verditakst
Skadetakst
Priser

Hvordan bli takstmann?

Dersom du har praksis i byggebransjen, kan du bli takstmann i BMTF. Sjekk ut Mesterskolen.